Historické fakty o pracovnej obuvi

Ochranná obuv sa datuje od začiatku 20. storočia, kedy sa priemyselné bezpečnostné vybavenie stalo po prvýkrát  problémom a veľké spoločnosti museli klásť väčší dôraz na bezpečnosť svojich zamestnancov.

Dovtedy bolo oveľa lacnejšie vymeniť zraneného pracovníka za nového, namiesto zavedenia bezpečnostných opatrení.

Na začiatku 17. storočia boli vyrobené prvé topánky z dreva, ktoré mali ochrannú funkciu a volali sa saboty. Sabot je druh jednoduchej topánky, tvarovanej a vyhĺbenej z jediného bloku dreva, tradične noseného francúzskymi a bretónskymi roľníkmi.

Tieto topánky chránili robotníkov pred padajúcimi predmetmi. Saboty chránili poľnohospodárov na poli pred ostrými predmetmi. Taktiež chránili prsty na nohách pre prípad, že by na ne šliapol kôň alebo krava. Počas rannej priemyselnej revolúcie ich robotníci používali na zastavenie výroby tým, že ich hádzali do strojov. Práve z tejto činnosti bolo odvodené slovo sabotáž.

História bezpečnostných topánok sa traduje až do začiatku 20. storočia, keď ľudia začali riešiť otázky priemyselnej bezpečnosti. V tomto období boli prijaté zákony o odškodňovaní zamestnancov. Pred týmto obdobím bola výmena zraneného pracovníka lacnejšia a rýchlejšia ako zavedenie bezpečnostných opatrení.

Náklady na zodpovednosť voči svojim zamestnancom prinútili mnohé veľké spoločnosti zamerať sa na zaobstaranie vybavenia, ktoré by bolo bezpečnejšie ako predtým. K tomuto prispelo aj zavedenie zákonov o ochrane zdravia.

V 30. rokoch 20. storočia začala spoločnosť Red Wing Shoes Company ako prvá obchodovať s pracovnou obuvou a zavedením oceľových špičiek. Nemecké pochodové topánky neuvedené do prevádzky v druhej svetovej vojne, používali dôstojníci a práve tie boli posilnené kovovými špičkami.

Bezpečnostné topánky boli vynájdené na konci druhej svetovej vojny v Nemecku. Pôvodne boli určené pracovníkom, aby sa chránili pri práci. Predtým, ako boli tieto topánky vynájdené, pracovníci zvykli nosiť kožené topánky alebo dreváky. V súčasnosti však tieto topánky používa niekoľko ďalších užívateľov vrátane civilistov a vojenského personálu.

V roku 1970 vyšiel v Spojených štátoch zákon, ktorý mal zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných noriem na pracovisku. Tento zákon zahŕňal normy a štandardy, ktoré si vyžadovali používanie ochrannej obuvi na miestach, ktoré predstavovali riziko zranenia nôh.

Bezpečnostná obuv je dnes v mnohých odvetviach, ako je stavebníctvo a ťažobný priemysel, povinnou požiadavkou!

V súčasnosti nespĺňa len základnú funkciu bezpečnosti na pracovisku, ale v neposlednom rade odráža aktuálne módne trendy, ktoré si vyžadujú výrobu topánok v rôznych štýloch a podľa potrieb zákazníkov.

 

 

NOVINKY EMAILOM